ชื่อ - นามสกุล :นายอดิศร นวลสาร
ตำแหน่ง :ครู อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล