ชื่อ - นามสกุล :นายจักรกฤช สะตะ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :