หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : การพัฒนาและการใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านเพียนาม
โดย : phianam
อ่าน : 949
อังคาร ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 

การพัฒนาและใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านเพียนามสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลปีการศึกษา 2558 โดยมีนายนิรันดร์  ชูสิทธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานในพิธี ดร.ธันร์ญพรน์  ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ วิทยากรให้อบรม
ดูภาพกิจกรรม คลิก